Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pedagog szkolny - szkoła podstawowa


"Pomóżmy dzieciom,

by każdy z nich stał się tym,

kim stać się może."

                                                                                                 J. Korczak

 

PEDAGOG SZKOLNY

mgr Dominika Fabiś


Godziny pracy:

 

Poniedziałek 9.00-13.30

Wtorek

8.00-13.00

Środa

8.50-9.50

10.35-11.30

12.30-14.35

Czwartek    

9.30-12.30

13.30-14.30

Piątek         

8.00-11.30

                

Możliwy kontakt drogą elektroniczną e-mail: pedagogspchocz@interia.pl
Zapraszam również na dyżur, który pełnię w każdą pierwszą środę miesiąca w godz. 17.00-18.00.ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO:

 

 • Podejmowanie działań i badań diagnostycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wspierania mocnych stron ucznia
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju ucznia
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 • Podejmowanie działań profilaktycznych
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i uzdolnień uczniów
 • Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej


DROGI UCZNIU, zwróć się do pedagoga, gdy:

 • Chciałbyś z kimś porozmawiać
 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie
 • Masz problem (rodzinny, osobisty) i nie wiesz jak go rozwiązać
 • Nie radzisz sobie z nauką
 • Chcesz podzielić się swoim sukcesem, radością
 • Szukasz pomocy dla siebie lub innych


SZANOWNY RODZICU, zwróć się do pedagoga, gdy:

 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Waszych relacjach
 • Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka
 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym
 • Masz pytania dotyczące nauki i funkcjonowania Twojego dziecka w szkole
 • Potrzebujesz pomocy i nie wiesz do kogo się zwrócićPRZYDATNE ADRESY
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pleszewie
ul. Słowackiego 14
63-300 Pleszew
Tel. 62 7421-655
e-mail: poradniapp-pleszew@plenet.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. Kazimierza Wielkiego 7A
63-300 Pleszew
Tel. tel. 062/7420-161
e-mail: pcpr.pleszew@op.pl

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Żeromskiego 2
63-313 Chocz
Tel. 62/7415-651
mail: gopschocz@post.home.pl

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pleszewie
ul. Osiedlowa 1
63-300 Pleszew
tel. 062/7422-195
e-mail: zpowpleszew@op.pl

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nowolipsku
Nowolipsk
63-313 Chocz
Tel. 062/7415-334
e-mail: wtz.nowolipsk@wp.pl

Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
ul. Kazimierza Wielkiego 7B
63-300 Pleszew
Tel. 62 7423-175
e-mail: dpspleszew@post.pl

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ul. Osiedlowa 1
63-300 Pleszew
Tel. 7421-184
Tel interwencyjny (czynny całą dobę) 668-473-977
e-mail: oik_pleszew@op.pl

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Żeromskiego 2
63-313 Chocz
Tel. 62 7415 466

NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Resocjalizacyjny MONAR
Nowolipsk
63-313 Chocz
tel./fax: 62 741 53 02
e-mail: monar@post.pl

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień
ul. 29 Pułku Piechoty 35,
62-800 K a l i s z
Tel. 62 / 741 41 97
e-mail: osrodek.karan-kalisz@o2.pl

TELEFONY ZAUFANIA I ADRESY INTERNETOWE

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży
116-111 czynny w godz. 12.00-20.00
www. 116-111.pl

Niebieska linia. Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
801-120-002

Pomarańczowa linia. Pomaga rodzicom, których dzieci piją
801-140-068

Ogólnopolski Policyjny Telefon Zaufania
800-120-226

Telefon Zaufania. Narkomania
801-199-16 czynny w godz. 16.00-21.00

www.narkomania.org.pl
www.przyjaciele.org
www.interwencjakryzysowa.pl
www.niebieskalinia.pl

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny