Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Szkół w Choczu Zespół Szkół w Choczu

ROZPOCZĘCIE ROKU SZK. - INFORMACJE

Utworzono dnia 26.08.2020
Czcionka:

Informujemy, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się na boisku szkolnym w wyznaczonych strefach dla uczniów, zgodnie z wytycznymi GIS (maseczki, dystans, ...) wg harmonogramu:

kl. I-III godz. 8:00

kl. IV-VI godz. 9:00

kl. VII - VIII godz. 10:00

 

Organizacja zajęć w Zespole Szkół w Choczu

– informacje dla rodziców/opiekunów i uczniów

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (maseczki, odległość 1,5m).
 • Przy wejściu do budynku szkoły jest obowiązek dezynfekowania rąk.
 • Opiekunowie tylko uczniów klas I SP oraz grup przedszkolnych odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
  z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk).
 • Osoby z zewnątrz obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust
  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Do szkoły mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych i w wyznaczonych obszarach.

Szybka ścieżka kontaktu z rodzicami i opiekunami

 • Rodzica/opiekuna prawnego pozostawiającego dziecko w szkole zobowiązuje się do przekazania numeru telefonu do szybkiego kontaktu ze szkołą.
 • Rodzice są bezwzględnie zobowiązani do każdorazowego odbierania telefonów ze szkoły w godzinach pracy palcówki.
 • Dane wymagane od rodzica/opiekuna prawnego to aktualne numery telefonów komórkowych, adresy e-mail obydwojga rodziców oraz numery telefonów do zakładów pracy.
 • Dane kontaktowe do obojga rodziców przechowywane są w formie osobnego dokumentu dołączonego do teczki wychowawcy, a kopia jest dostępna w sekretariacie szkoły.
 • Dane kontaktowe i dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny, mogą być udostępniane przez Zespół Szkół w Choczu odpowiednim służbom sanitarnym w przypadku stwierdzenia podejrzenia zachorowania na COVID-19 na terenie szkoły.

Administratorem danych osobowych dotyczących zdrowia dziecka i jego rodziny jest Zespół Szkół w Choczu 

Kontakt do naszego Inspektora Ochrony Danych: iod@zschocz.pl

Dane osobowe dotyczące zdrowia dziecka i jego rodziny będą przetwarzane wyłącznie
w związku z realizacją wyżej wskazanych celów na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

Pobyt uczniów w szkole:

 • uczniowie klas I -III zaczynają zajęcia o godzinie 8.00; wchodzą bocznymi drzwiami Wejście C. Dzieci przebywające wcześniej w świetlicy zaprowadzają wychowawcy świetlicy.
 • przerwy w zajęciach w kl. I-III ustala i określa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, niekolidujące z przerwami klas starszych. Przerwy uczniowie spędzają wyłącznie  na placu zabaw Wyjście D
 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej sprawują opiekę nad uczniami przez cały czas pobytu dzieci w szkole.
 • Nauczyciele wszystkich klas oczekują na uczniów w klasach na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji.
 • Nauczyciele po zakończeniu lekcji wychodzą na przerwę razem z klasą i sprawują opiekę nad daną klasą na przerwie. Po przerwie odprowadzają uczniów do wyznaczonej sali
 • Uczniowie klas IV – VIII wchodzą do szkoły wyznaczonym wejściem - WEJSCIE A od strony Orlika. Po przybyciu do szkoły uczniowie ustawiają się klasami w wyznaczonych sektorach
 • klasy IV- VIII mają przydzielone „swoje klasy” za wyjątkiem zajęć z informatyki, chemii, fizyki i wychowania fizycznego według odrębnych ustaleń.

– biblioteka szkolna pracuje według odrębnego harmonogramu

– w każdej sali lekcyjnej będzie znajdował się dozownik ze środkiem   dezynfekcyjnym.

 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Podczas przerw spędzanych na korytarzach szkolnych uczniowie mają mieć założone maseczki.
 • Odzież wierzchnia: klasy pozostawiają w przydzielonych im salach lekcyjnych.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Należy wietrzyć sale lekcyjne, korytarze i inne pomieszczenia szkoły wietrzone są co najmniej raz na godzinę,
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Jeżeli nauczyciel zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, powiadamia dyrektora/wicedyrektora, który sam lub zlecając to pielęgniarce szkolnej umieszcza ucznia w izolatce zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Do czasu przyjazdu rodziców/ opiekunów sprawuje nad uczniem opiekę.

Sekretariat: czynny dla Rodziców w poniedziałki w godzinach od 7.00 do 12.00 i środy  11.00- 15.00
(wejście od główne: każde wejście Rodzica, opiekuna i innych osób będzie odbywało się zgodnie z obowiązującą procedurą.)

Zalecamy kontakt telefoniczny lub mailowy.

e-mail: sekretariat@zschocz.pl

telefon: 627415319

Dyrektor przyjmuje osobiście  Rodziców i inne osoby po uprzednim umówieniu się:

telefon: 627415319

e- mail: zspchocz@gmail.com

e- dziennik

Pedagog szkolny: przyjmuje osobiście  Rodziców po uprzednim umówieniu się

telefon: 627415319

e-mail: jagoda.kaluzna@zschocz.pl

e- dziennik

 

OZNACZENIE WEJŚĆ DO SZKOŁY

 • A-Wejście od strony ORLIKA dla klas IV-VIII
 • B-Wejście Główne dla klasy III b i 2 grup przedszkolnych
 • C-Wejście boczne na prawo od wejścia głównego dla klas I-III
 • D-Wyjście na plac zabaw przedszkolny dla klas I-III

 

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 105

W poprzednim tygodniu: 594

W tym miesiącu: 1838

W poprzednim miesiącu: 2231

Wszystkich: 125552